Uit het onderzoek dat Decisio en APPM uitvoerden in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) blijkt dat het beleid van gemeenten een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s. Steeds meer gemeenten stimuleren actief elektrisch rijden. Mede door het maken van veel openbare laadpunten. Een van de mogelijkheden is het verlengd private laadpunt in de openbare ruimte.

Onderzoek onder alle gemeenten
Alle Nederlandse gemeenten zijn in 2015 benaderd met de vraag om informatie op over hun elektrisch-vervoerbeleid. Op basis van deze resultaten is statistisch onderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van elektrisch-vervoerbeleid van gemeenten. De onderzoekers maakten een onderscheid tussen volledig elektrische auto’s (FEV) en plug-in hybride auto’s (PHEV).

De belangrijkste resultaten van het onderzoek ‘De gemeente elektrisch’ zijn:
De variabele ‘aantal laadpalen in de openbare ruimte’ heeft een positief effect op de omvang van het elektrische wagenpark in gemeenten.
Staan gemeenten overige laadinfrastructuur in de openbare ruimte toe? Zoals verlengde huisaansluitingen en kabels over de weg. Dan heeft dit een positief effect op het aantal elektrische auto’s per 1.000 personenauto’s in een gemeente.
Een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s heeft een positief effect op het aandeel FEV’s binnen een gemeente.Bekijk het volledige onderzoek naar de effectiviteit van elektrisch vervoerbeleid van gemeenten