Het is de mensen op de Plaspoelpolder vast niet ontgaan, ter hoogte van het ANP (op de hoek van de Verrijn Stuartlaan – De Bruyn Kopsstraat) is een wandelpad aangelegd. Naar aanleiding van de Placegame Plaspoelpolder is het de eerste actie in een reeks van kleine ingrepen. Doel is het gebied meer gebruikswaarde te geven en er een fijne plek van te maken voor de mensen die er dagelijks komen!

Placegame Plaspoelpolder
Eind 2015 kwamen we met een grote groep enthousiaste Placemakers uit de Plaspoelpolder bij elkaar in Lunchcafé Inn the Stuart. In een interactieve Placegame werd iedereen uitgedaagd zijn of haar ideeën te delen over Quickwins en een lange termijnvisie op de openbare ruimte. De focus lag op een gebied waar de ‘nieuwe’ en de ‘oude’ Plaspoelpolder elkaar ontmoeten.
Onder leiding van Gijs Schuurhuis (Urbanisator) & Arjen van der Straaten (stadssocioloog) waren de Placemakers aan zet! In een korte introductie gaf Arjen de vier vuistregels van plek-maken mee en Gijs deed een ronde langs inspirerende voorbeelden. Daarna gingen de aanwezigen uiteen in groepjes om uiteindelijk in een pitch hun ideeën over de lange- en korte termijn te delen met de groep.placegame1

Quickwins
Ontzettend veel goede, serieuze, ambitieuze, gekke, realistische en soms minder realistische ideeën passeerden de revue. In afstemming met de gemeente Rijswijk hebben we hier focus in aangebracht en met de uitvoerbaarheid in het visier hebben we uiteindelijk een aantal keuzes gemaakt.

Gebruiksgroen
Het valt op dat de groene uitstraling van het gebied het meest wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd concludeerden dat het jammer is dat dit groen er gewoon ligt en weinig tot geen functie heeft. Eind vorig jaar hebben we daarom het lokale hoveniersbedrijf Oltmans gevraagd een wandelpad aan te leggen! De Rijswijkse vestiging van Boels verhuur heeft voor deze aanleg een kraantje beschikbaar gesteld. Daarnaast worden er twee picknickbanken geplaatst, we wachten alleen even tot het weer iets warmer wordt!

Afbakening
Een plek creëer je door de ruimte af te bakenen”, aldus stadssocioloog Arjen van der Straaten. Dit afbakenen kan op veel verschillende manieren. Eén van de groepen kwam met de scherpe constatering dat veel van de reeds aanwezige bedrijven de kleur oranje voeren in hun huisstijl en dat hier een quickwin ligt.

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om hier op twee manieren mee aan de slag te gaan. Allereerst, voor het ANP liggen een aantal anti-terreur balken. Drie van deze balken krijgen een oranje motief. Drukkerij de Resolutie, die op de Plaspoelpolder zit, draagt hier zijn steentje in bij!
Een tweede vorm van afbakening is gevonden in het aanbrengen van voetstapstickers in het gebied. Met ondersteuning van alle bedrijven uit het deelgebied zijn ruim 150 stickers aangeschaft. Met deze stickers gaan we een leuke wandelroute aanleggen. Ook hier is het wachten op wat warmere dagen!

placegame2

Visie
Naast het aandragen van quickwins werden de Placemakers nadrukkelijk uitgedaagd om samen te dromen! Hoe ziet het gebied er over tien jaar uit en wat is de onbenutte potentie? Samen met het in de Plaspoelpolder gevestigd Buro CITE zijn we door al deze ideeën heengegaan en op zoek gegaan naar de samenhang.  Dit heeft geresulteerd in de bovenstaande door Buro Cite gemaakte visualisatie. RVG Photography droeg zijn steentje bij door het basis-beeldmateriaal aan te leveren!

Binnen het bovenstaande perspectief vallen een aantal dingen op. Allereerst is een gedeelte van de weg vervangen door betegeling die de functie van terras / plein vervult. Deze ingreep creëert een centrale plek in het gebied. Naast de twee wandelpaden door het groen (waarvan er één al is aangelegd) zijn tevens oranje zitblokken toegevoegd en steppingstones in het water gelegd. Op zowel de rechter rijbaan als de linker rijbaan is aan de groenzijde een stoep aangelegd en anders omgegaan met parkeren.

Hoe nu verder?
Met de Placegame Plaspoelpolder laten we zien dat met een beperkt budget en veel hulp van lokale organisaties, maar vooral door te luisteren naar de creativiteit van ondernemers en eigenaren (!) we in staat zijn een klein stukje van de Plaspoelpolder een kwaliteitsimpuls te geven.

Het is nu te koud, maar zodra het weer het toelaat worden de laatste quickwins uitgevoerd. Hiermee is het gebied klaar voor een nieuwe lente! De Urbanisator Plaspoelpolder gaat vanaf 2016 verder onder de naam ImPPPuls. Samen met Buro CITE en de gemeente Rijswijk gaan zij verkennen of er elementen zijn uit de Placegame visie die in 2016 tot uitvoering gebracht kunnen worden.