Grote structuurwijzigingen in de marktordening van het Nederlandse OV zijn niet per definitie beter voor de kwaliteit van het openbaar vervoer, concludeerde de commissie Van den Berg/Van der Vlist enkele maanden terug. Maar hoe kan de besturing van de OV-markt dan wel verbeteren, zodat die bijdraagt aan een betere kwaliteit voor reizigers?

APPM’ers Floris de Groot en Viola Salemans hebben deze vraag, in samenwerking met vijf andere experts op het gebied van OV, onder de vlag van Railforum beantwoord. De conclusie: de besturing van de OV-markt wordt beter door meer transparantie over de verschillende verantwoordelijkheden, een betere rolinvulling én rolverdeling tussen alle betrokken partijen en waar nodig een structuuringreep in de besturing. De bevindingen zijn terug te lezen in OV-magazine.