De afgelopen weken zijn APPM-ers Hilco van der Wal en Anne-Marie Goudzwaard in de Hoef gestart met placemaking. Samen met eigenaren en gebruikers hebben zij een aantal thema’s en concrete acties om de Hoef mooier te maken. Een deel van bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort-Noord wordt namelijk de komende tien jaar omgevormd tot een woonwijk.

Studenten van het ROC gingen ook aan de slag. De Hoef heeft een rijke flora en fauna! Toen uit een ecologisch rapport bleek dat er veel soorten vogels in de Hoef leven die wat nestgelegenheid betreft in grote mate afhankelijk zijn van gebouwen, was het idee snel geboren. We gaan een vogel-kunst-werk maken om deze bewoners van de Hoef ook een huis aan te bieden!

Op donderdag 22 december zijn samen met de ROC studenten al 7 vogelhuizen geplaatst op de populieren die staan bij de kruising Computerweg en fietspad Hoefseweg. In Januari wordt het vogekunstwerk uitgebreid met nog meer huizen! @allevogels: je kunt de Hoef op!