Een groep ondernemers op het bedrijventerrein Uithoorn heeft begin september 2015 besloten samen te werken aan het besparen van energie door oprichting van een GebiedsESCO. De bedrijven Hoya Lens, Schijf, Betonmonteur, Engel Foreign Food B.V. , Vakantiemakelaar en ASN Groep gaan gezamenlijk groene energie inkopen en het energieverbruik monitoren. Daarnaast hebben de bedrijven de intentie uitgesproken in de toekomst verder samen te werken door het collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen voor de bedrijfspanden. Daarmee hopen de bedrijven flink te besparen op de energierekening en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

GebiedsESCo1140

De samenwerking is een initiatief van wethouder Hans Bouma. Meerdere bedrijven uit Uithoorn kunnen zich de komende periode nog aansluiten bij de GebiedsESCO. Het opzetten van de GebiedsESCO is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de OVU (Ondernemersvereniging Uithoorn) en wordt ondersteund door de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

Duurzame energie

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling was ook één van de aanwezigen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van open netten voor duurzame (rest)warmte en industriële symbiose. Dit is warmte die vrijkomt tijdens industriële processen en gebruikt kan worden om kantoren en woningen mee te verwarmen in plaats van fossiele brandstoffen. Alliander DGO gaat in samenspraak met de GebiedsESCO de mogelijkheden op het bedrijventerrein in kaart brengen om het gebruik van restwarmte van de rioolzuivering te benutten voor het verwarmen van de bedrijfspanden. Tevens zal er onderzocht worden of mogelijke reststromen van de lokale industrie hergebruikt kunnen worden.

GebiedsESCo
De GebiedsESCo is een gezamenlijk initiatief van APPM en DWA. De GebiedsESCo werkt op gebiedsniveau aan samenwerking rondom energiebesparing, -opwek en –uitwisseling. Door gezamenlijk concrete maatregelen door te voeren, worden ambities omgezet in concrete resultaten. Inmiddels zijn er GebiedsESCo’s opgezet in Rijswijk, Utrecht en Uithoorn en zijn er nog eens drie in oprichting. Wilt u meer informatie over de GebiedsESCo? Kijk dan op www.gebiedsesco.nl, volg de GebiedsESCo op Twitter of neem contact op met Bart van de Velde.