Het inzetten van een omgevingsmanager bij ruimtelijke en infrastructurele projecten is geen nieuw fenomeen. Onze ervaring is echter dat het belang van zijn (of haar) inbreng vaak onderschat wordt. Mits tijdig betrokken, is de omgevingsmanager meer dan haarlemmerolie. Zijn bijdrage is van strategische betekenis en tilt de kwaliteit van het project naar een hoger niveau.

Intermediair
Een omgevingsmanager is in onze optiek een intermediair tussen projectorganisatie en stakeholders die op een onafhankelijke wijze de belangen en doelstellingen van alle betrokkenen vertaalt naar het project, vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering. Van groot belang is dat hij tijdig wordt ingezet. De omgevingsmanager heeft tijd nodig om een relatie op te bouwen met de omgeving en uit te groeien tot het gezicht van het project.

Lees het volledige artikel Omgevingsmanager tilt projecten naar hoger plan (APPM nieuwsbrief 2012)

Ook in de editie van Verkeer en Beeld van april 2012 verscheen een artikel over het belang van de omgevingsmanager.