Fotocredits: Stroomversnelling

Het gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne is gestart met de pilot ten behoeve van het naar nul-op-de-meter renoveren van een wijk met jaren 60-woningen. APPM’er Bart van de Velde voert namens het Woonbedrijf Westvoorne hiervoor het projectmanagement uit. Het betreffen niet alleen sociale huurwoningen maar ook eerder verkochte huurwoningen. In totaal gaat het om 68 woningen.

Met deze nul-op-de-meter renovatie geeft het gemeentelijk Woonbedrijf invulling aan haar duurzaamheidsambitie die verder gaat dan het door woningcorporaties en overheid afgesloten convenant omtrent verduurzaming van het bestaande woningbezit naar het energielabel B.

Provinciale primeur – wijkgerichte nul-op-de-meter renovatie
Het is de eerste woonwijk in Zuid-Holland die naar nul-op-de-meter wordt gerenoveerd. Na de renovatie maken de woningen geen gebruik meer van gas en wordt de energie voor de installaties in de woning en het persoonlijk gebruik van de bewoners volledig opgewekt door zonnepanelen. De woningen krijgen nieuwe geïsoleerde gevels en daken die volledig voorzien worden van zonnepanelen. De woning wordt verwarmd en gekoeld door middel van een warmtepomp die gebruik maakt van een bodembron. Het unieke is dat het grootste deel van de benodigde installaties niet op zolder of buiten de woning worden geplaatst maar in de nieuwe wanden van 40 cm. De bewoners hebben straks geen energielasten maar leveren gemiddeld 1/3 van de opgewekte energie terug aan het net.  De huurders betalen hiervoor maandelijks een energieprestatievergoeding. De totale renovatie kost zo’n € 75.000,- per woning.

Landelijke primeur – financiering nul-op-de-meter bij Koopgarantwoningen
In de wijk zijn ook 8 koopwoningen waarvan de meeste op basis van Koopgarant zijn verkocht.  Voor deze mensen is het bijna onmogelijk om zelf dit bedrag van € 75.000,- te investeren. Het Woonbedrijf Westvoorne heeft samen met VBTM-advocaten gezocht naar een juridische constructie waarbij het Woonbedrijf dit bedrag investeert en de woningeigenaar hiervoor maandelijks een bedrag betaalt gelijk aan de energieprestatievergoeding die de huurders betalen. Zo betalen zowel de eigenaren als de huurders hetzelfde maandelijkse bedrag van € 113,40 als tegenprestatie voor de renovatie en de energieopwekking.