v.l.n.r. Gerwin van der Meulen (Decisio), Jeroen Mooy (Tauw), Jos van Kleef (Goudappel Coffeng) en Erik van der Kooij (APPM).

Samen met samenwerkingspartners Goudappel Coffeng, Decisio en Tauw tekende APPM op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Deze overeenkomst, die loopt tot minimaal 2019, sluit aan op het vorige raamcontract van 2011 tot 2016.

Samen met Goudappel Coffeng, Decisio en Tauw ondersteunen we de provincie Noord-Holland de komende twee jaar bij vraagstukken op het vlak van onder meer ruimte, milieu, water, kennis en beleidsevaluatie en verkeer en vervoer. De provincie stelt zich de komende periode als doel om, samen met de omgeving, de regionale economie duurzaam aan te jagen: “We geven ruimte aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Dat doen we door nieuwe wegen te ontginnen voor werkgelegenheid, bereikbaarheid te vergroten, innovatie en duurzame energie te stimuleren, de vitaliteit van ons platteland te verbeteren en robuuste natuur- en recreatiegebieden te versterken.”

De provincie Noord-Holland besteed jaarlijks via de raamovereenkomst uiteenlopende producten en diensten aan. Hieronder vallen onder andere de levering van beleidsproducten, technische adviezen en onderzoek en daarnaast ook de inhuur van beleidsadviseurs, proces-, programma- en projectmanagers.
De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging.