De provincie Noord-Holland gaat de twee kruisingen van de A.C. de Graafweg (N241) met de Langereis/Dijkweg in de gemeente Opmeer opnieuw inrichten om de veiligheid te verbeteren. Het eerste dek van de drie te bouwen bruggen is gelegd.

Aan de westzijde van het kanaal Ring Heerhugowaard kruist de N241 de wegen Langereis en Dijkweg en aan de oostzijde de Langereis. De combinatie van deze aansluitingen op de N241, het hoogteverschil door de bruggen over het kanaal en een onoverzichtelijke bocht in de N241 leiden voor het verkeer tot een onduidelijke en daardoor onveilige situatie. De provincie gaat daarom een ovale rotonde (ovonde) aanleggen op dit punt, waarbij de aansluitingen op de bestaande wegen (Langereis en Dijkweg) behouden blijven. In het nieuwe ontwerp is er een mogelijkheid gevonden om het aantal bruggen tot een minimum te beperken en toch de Dijkweg en Langereis op de N241 te laten aansluiten. Vooral dit laatste is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het vorige ontwerp. In dat ontwerp was het namelijk niet mogelijk om vanaf de Langereis, aan de Noord- Oostkant van het kanaal, de N241 op te rijden. Jean de Nijs is projectmanager van dit project. Jean: “Het is altijd een feestje om na jarenlange voorbereiding (ontwerp, vergunningen, grondaankoop) onderdeel te zijn van een project dat langzaam vorm krijgt in het landschap. Iedere dag krijgt het project meer gestalte en stolt de geleverde energie tot een fysiek en mooi element in het Noord-Hollandse landschap.” Hellas Schelleman verzorgt het omgevingsmanagement. Niet alleen voor dit project, maar voor het gehele gebied Midden-Noord. Dit om een compleet overzicht van alle projecten in die regio en hun onderlinge interactie te hebben.

Bezoek de projectpagina van N241 Langereis voor meer informatie.