Onze nieuwsbrief is uit met als thema: Nieuwe energie. Pepijn, directeur APPM in het voorwoord over de nieuwe energie die voelbaar is: “De energietransitie is een ongekende opgave die kan beangstigen. Waar het eerst vaak iets ‘aparts’ was, is het nu onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen: de circulaire weg, de wijk zonder aardgas, de klimaatbestendige dijk en de uitstootvrije bus. Het vraagt om een mega ommezwaai in denken, doen en investeren. Het werken aan deze opgave maakt bij ons veel nieuwe energie los, omdat het spannend en dankbaar is om aan te werken. Een mooiere wereld voor komende generaties! In ons nieuwe kantoor in Rotterdam is nieuwe energie voelbaar. In het hart van de bruisende stad op een locatie die met het OV goed te bereiken is vind je ons in het Groot Handelsgebouw. Daar komen we frisse en jonge geestverwanten tegen waarmee we de wereld nog mooier kunnen maken. We zijn er trots op en vinden het fantastisch als ook jij snel langs komt om te genieten van onze nieuwe energie!”

Lees Nieuwsbrief 26 Winter 2018 in PDF formaat over:
• Rotterdam brengt gebiedsontwikkelingen in kaart
• Californië hard op weg naar duurzame mobiliteit
• Pop-up burgerparticipatie in Duinvallei Katwijk
• APPM Projecten Keuring neemt project
• De Nieuwe N200 onder de loep
• Transformatie laat bedrijventerrein De Hoef weer bruisen
• Water als verbindende factor
• Tibetaanse cultuur op de fiets
• Vervoerregio Amsterdam spelend wijzer met mobiliteitsgame
• Sociale innovatie nodig voor wateropgaven Delfland