Het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk moet het meest duurzame complex van Europa worden. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) en energieconcern ENGIE Nederland hebben een concessieovereenkomst ondertekend waarmee zij zich vastleggen voor een duurzame samenwerking voor de komende 25 jaar.

Duurzaamheid komt steeds meer weg uit de hoek van innovatie en wetenschap en wordt een businessmodel voor bedrijven. Dat blijkt uit de ontwikkeling van bedrijventerreinen waarbij duurzame energie een unique selling point is. Bij een dergelijk model profiteren niet alleen nieuwe bedrijven. Nieuwe terreinontwikkelingen kunnen ook een katalysator zijn voor bestaande terreinen. De duurzame energie van vandaag is wat anders dan van morgen. Innovatie ontwikkeld zich voortdurend. Duurzame energie vraagt dan ook om een slimme samenwerking, een uitbreidbaar systeem en langjarig commitment. Het concessiemodel voor duurzame energie in Nieuw Reijerwaard is hiervan een inspirerend voorbeeld.

Model voor duurzame energievoorziening
Stadkwadraat en APPM ontwerpen samen een model waarin de duurzame energievoorziening optimaal tot bloei kan komen. Het gaat om het ontwerp, het aanbesteden en het opstellen van een langjarig contract met een energieleverancier. Theo Stauttener van Stadkwadraat is het financiële brein; Emiel Stal en Bart van de Velde van APPM zijn de experts op het gebied van innovatief aanbesteden en duurzaamheid.

Eisen versterken het draagvlak
De bedrijven van het terrein Nieuw Reijerwaard uit de Agri Food Vers-sector zien zich steeds meer geconfronteerd met duurzaamheidseisen. Een daarvan is het gebruik maken van duurzame energie bij de productie als eis vanuit afnemers. Deze eisen versterken daarmee het draagvlak voor duurzame energie, investeringen in opwek, distributie en exploitatie. Er is met een nieuw bedrijventerrein van ca. 100 ha uitgeefbaar genoeg potentieel om te investeren in nieuwe bronnen. Ook de bestaande terreinen kunnen profiteren en zo mogelijk ook de (woon)omgeving. De ambitie voor Nieuwe Reijerwaard wordt om er een hotspot voor duurzame energie van te maken. Naast bekende vormen wordt ingezet op een continue innovatie van nieuwe technieken, toepassingen, distributie en management.

Warmte en koeling
De feitelijke koeling- en warmtevraag bepaalt uiteindelijk de keuze voor nieuwe energiesystemen. Ook de combinaties van bedrijven (bijvoorbeeld de ene vraagt koeling, de ander warmte) bepaalt hoe systemen kunnen worden opgezet en gecombineerd. Als start en als basis wordt op korte termijn begonnen met de drie windturbines. Inwoners uit omliggende gemeenten worden betrokken bij deze ontwikkeling omdat ze de mogelijkheid krijgen om hierin te participeren.

Uitgroeien naar hotspot
Door de financiële randvoorwaarden en het coöperatief model van eigenaren wordt zowel vanuit financiële als uit organisatorische optiek de weg geëffend om blijvend te innoveren en te zoeken naar nieuwe oplossingen, die overigens steeds kunnen bijdragen in het optimaliseren van het systeem. Dat komt enerzijds het rendement van ENGIE ten goede, en anderzijds de prijs en levering van duurzame energie richting afnemers. Met deze bouwstenen kan Nieuw Reijerwaard inderdaad uitgroeien tot een hotspot voor duurzame energie.

Het volledige artikel is terug te lezen in: Grondzaken in de Praktijk