Met haar partners in de regio heeft de Vervoerregio Amsterdam een strategische visie Mobiliteit opgesteld. De Vervoerregio vertaalt de vijf strategische opgaven hiervan in een beleidskader mobiliteit. Deze moet ruimte én kaders bieden om daadwerkelijk de gezamenlijke mobiliteitsdoelen te realiseren. Bijvoorbeeld vergemakkelijken en uitbreiden van connectiviteit en veilig, betrouwbaar en toegankelijk kunnen verplaatsen. Uitdaging was om de dilemma’s binnen deze opgaven te laten ervaren en bespreekbaar te maken, zodat er door begrip en draagvlak gezamenlijke keuzes gemaakt worden. Hoe doe je dat? It’s all in a game! Voor de vervoerregio Amsterdam ontwikkelde APPM samen met Tjip de Jong een game waarin de opgaven letterlijk tot leven komen. Met verschillende doelgroepen (bestuurders, raadsleden, ambtenaren) is het spel gespeeld.

Deelnemers krijgen in teamverband dilemma’s voorgelegd waarin zij tot gezamenlijke keuzes moeten komen. Afhankelijk van hun keuzes krijgen zij punten op de vijf strategische opgaven uit de strategische visie. In teamverband gingen medewerkers de uitdaging aan door afwisselend te spelen en te reflecteren op de inhoud van de belangrijke thema’s.

Prioritering en keuzes
De complexiteit van de bereikbaarheidsvraagstukken in de Vervoerregio neemt toe door de toename van de mobiliteit in de regio en de verdere economische groei. De beperkte beschikbare ruimte en middelen vragen om prioritering en keuzes maken. Bovendien raakt het bereikbaarheidsvraagstuk ook andere domeinen, zoals het sociale domein en het ruimtelijke domein. Belangen van de partners zijn soms tegengesteld waardoor er spanning ontstaat op de opgaven.

Addy Verschuren, wethouder Gemeente Zaanstad: “De game zorgt voor ontkadering. Het helpt om minder te denken vanuit ‘praktisch en haalbaar’, maar meer te redeneren vanuit wat we echt gezamenlijk met elkaar willen.”

Van strategische visie naar ‘de schop de grond in’
Het bespreken van de dilemma’s zorgt voor onderling begrip en draagvlak voor gezamenlijke keuzes. In meerdere gamesessies met verschillende doelgroepen (bestuurders, raadsleden, de verkeer en vervoer coördinatoren van de gemeenten en medewerkers van de vervoerregio zelf is zo richting gegeven aan het beleidskader.

Addy Verschuren: “In een spelvorm zitten we als meer gelijkgestemden aan tafel. Grote en kleine gemeenten zitten in een team aan tafel om het beste te kiezen en natuurlijk ook het spel te winnen.

Door het toepassen van enkele belangrijke gameprincipes brengt het spel veel: gesprek en dialoog, competitie, plezier, én inhoudelijke richting voor het beleidskader mobiliteit. Hier is het uiteindelijk allemaal om te doen. Wij hebben genoten van de energie die loskwam. Wil je het dilemmaspel ook in jouw beleidsproces of in jouw gebiedsproces toepassen? Of bij de implementatie van de Omgevingswet binnen jouw organisatie? We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden en om je te laten ervaren wat het spel brengt. Miran Wiersema  06-52338626 of Martijn Frijters 06-28123050.