Vrijdag 27 november opende minister Schultz van Haegen met een videoboodschap de nationale fietstafel van de Tour de Force, waarbij de verschillende ploegen aanwezig waren. Aan de fietstafel zijn naast overheden ook belangenverenigingen en bedrijven vertegenwoordigd.

Er is veel enthousiasme voor deze aanpak voor de fiets. En dat is nodig, want de drukte op het fietspad groeit en ook internationaal is veel belangstelling voor onze fietsaanpak. APPM’er Erik Tetteroo is vanuit zijn rol als coördinator fiets bij het Ministerie van IenM betrokken bij de Tour de Force.

Over de Tour de Force
Geïnspireerd door de start van de Tour de France in Nederland is Tour de Force de naam voor de Agenda Fiets 2020. Het is een gezamenlijke agenda van de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG), twee vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Rijksoverheid. Deze overheden zijn van mening dat ‘de fiets’ veel kansen biedt voor een groot aantal actuele maatschappelijke vraagstukken. Ook de provincies zijn nauw betrokken bij het opstellen van de Agenda Fiets door de steun vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO).