MASTERCLASS
MEER FIETSERS IN DE STAD

BEST PRACTICES UIT KOPENHAGEN EN MALMÖ
voor projectleiders en beleidmakers
Nederland is hét fietsland bij uitstek maar bij onze Scandinavische bovenburen kunnen ze er ook wat van. Kopenhagen is één van de beste fietssteden van de wereld en in haar kielzog doen ook Malmö en Odense mooie dingen om het fietsen te stimuleren. Redenen genoeg om in een masterclass van tweeëneenhalve dag daar de best practices op te halen. En tegelijkertijd met een groep Nederlandse experts ervaringen uit te wisselen en de opgedane kennis direct te vertalen naar onze eigen projecten en opgaven.

Wat gaan we doen?
Ter voorbereiding op de trip naar Scandinavië houden we een voorbereidingsmiddag in Hoofddorp. Aan de hand van theorie en achtergronden zorgen we voor een goede introductie op het programma. In Kopenhagen en Malmö gaan we met lokale spelers en experts in gesprek over het succes en de leerpunten uit de lokale fiets-strategie. Dit doen we aan de hand van de filosofie ‘De Fietser Centraal: Durf, Faciliteer, Verleid!’. APPM en Goudappel ontwikkelden deze filosofie om Nederlandse steden te helpen hun fietsbeleid nog succesvoller te maken en in te zetten. Met lokale spelers wordt uitgediept welke ‘gedurfde’ keuzes zijn gemaakt, hoe het ‘faciliteren’ is vormgegeven en met welke ‘verleiding’ het fietsen wordt gestimuleerd.
Wie geeft de masterclass?
APPM en Goudappel Coffeng organiseren de masterclass in samenwerking met de Dutch Cycling Embassy. Erik Tetteroo van APPM verzorgt als adviseur nationaal fietsbeleid de rode draad in de masterclass en Sander van der Eijk van Goudappel Coffeng brengt inhoudelijke expertise op het gebied van fietsbeleid in. Vanuit de Dutch Cycling Embassy maakt Herbert Tiemens de vertaalslag van de Scandinavische naar de Nederlandse situatie. De masterclass is gericht op beleidsmakers voor én projectleiders van fietsprojecten.
Wat is het programma?
Op donderdagochtend vliegen we naar Kopenhagen, waar we direct na aankomst de transfer maken naar Malmö. Daar gaan we in kleine groepjes onder begeleiding van lokale experts op de fiets aan de slag om de filosofie ‘Durf, Faciliteer, Verleid’ toe te passen. ’s Avonds eten en slapen we in Kopenhagen. Op vrijdag besteden we de hele dag in Kopenhagen. We krijgen een presentatie over de succesvolle projecten en gaan in gesprek over de leerervaringen. ’s Middags vertalen we samen met experts de opgedane best practices naar onze eigen projecten en opgaven, zodat we het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. Rond 20.30u zijn we weer terug in Nederland. Voorafgaand aan de reis is er een voorbereidende bijeenkomst in Hoofddorp.
Wanneer?
De masterclass vindt plaats op donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2016, met een voorbereidingsmiddag op dinsdag 10 mei (data onder voorbehoud). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Erik Tetteroo van APPM op 06-46308445 of tetteroo@appm.nl,. U kunt zich ook direct aanmelden bij Lieke Holland via holland@appm.nl
Richtprijs € 990,-  all-in en exclusief BTW.