Foto: ElaadNL

Er is een versnelde opkomst van elektrische voertuigen in ons land. Niet alleen in het personenverkeer, denk aan autofabrikanten als Tesla en Volvo dat over enkele jaren alleen nog maar elektrische voertuigen gaat maken, maar ook in goederenvervoer is elektrificatie een hot item. Sterker, er wordt ook gesproken over elektrische vliegtuigen. Wat betekent dit voor jou als overheid? Welke vragen van bedrijven en bewoners komen op je af en wat betekent de elektrificatie voor de ruimtelijke inrichting?

APPM’er Mark van Kerkhof licht dit in deze Masterclass aan de hand van cases, het speelveld en ontwikkelingen toe.