Vier waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Rijn en IJssel verenigd als ‘Waterkracht’) hebben APPM voor de komende vier jaar als samenwerkingspartner verkozen voor het professionaliseren van hun IPM-rollen. Met drie andere marktpartijen gaan we de ontwikkeling voor de vier waterschappen van het projectmanagement vormgeven. Naast het ondersteunen bij de invulling van vier IPM-rollen (PM, TM, OM en CM) richten wij ons bovenal op de professionalisering  van IPM-teams en de mensen hier binnen. Samen met de waterschappen gaan wij met een strategische blik aan de slag, binnen een veilig en bewust leerklimaat waarin mensen graag willen leren. Wij hebben veel zin in deze samenwerking, waarin onze kwaliteit om te verbinden optimaal tot haar recht komt!  Spreekt onze visie jou aan en wil je samen met ons Oost Nederland mooier maken? Neem dan contact op via  zweegman@appm.nl