Onder het motto ‘Schep ruimte voor innovatie’ waren op 13 april ruim 170 betrokkenen aanwezig op de Landelijke Kustdag in Breskens. Zij lieten zich onder andere inspireren door het innovatieve lokale project Waterdunen. Een project waar een waterveiligheidsopgave gecombineerd wordt met de aanleg van 350 ha natuur- en recreatiegebied.
Geert Jan Zweegman, APPM’er, programmamanager Kust en dagvoorzitter, sprak van een dag vol energie: “Het aantal deelnemers, van kustgemeenten tot ondernemers en van provincies tot zelfs enkele Belgische collega’s maken duidelijk dat de kust community leeft. Er gebeurt ongelofelijk veel langs de kust en iedereen kan van elkaar leren.”
Innovatieve strandbebouwing
Na twee plenaire lezingen van Arno Boomert (Molecaten, initiatiefnemer Waterdunen) en Jandirk Hoekstra (H+N+S landschapsarchitecten) gingen de deelnemers in vier verschillende workshops op locatie met elkaar de diepte in.
Eén workshop ging over innovatieve strandbebouwing. Een hot item na een voorgenomen en niet uitgevoerde wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  (Barro) voor het onderdeel kust.
Vitaal en aantrekkelijk
Deltacommissaris Wim Kuijken opende, samen met Cees Loggen (voorzitter Landelijk Overleg Kust en gedeputeerde water provincie Noord-Holland) de dag. “Goed om bij de ‘kustcommunity’ te zijn. De kust is zeer belangrijk voor de Hoogwaterbescherming van onze laaggelegen Delta en is uiteraard meer dan alleen een primaire waterkering. Naast een veilige kust moet deze ook economisch vitaal en landschappelijk aantrekkelijk zijn.”

Voortzetting Deltaprogramma
APPM’ers Lieke Holland en Geert Jan Zweegman organiseerden de dag voor het Landelijk Overleg Kust en NBTC Holland Marketing. Het Landelijk Overleg Kust is de voortzetting van het Deltaprogramma Kust dat mikt op een structureel veilige, economisch sterke en aantrekkelijke kust. In het Landelijk Overleg Kust zijn bestuurders van de kustprovincies, kustwaterschappen, kustgemeenten en het Rijk vertegenwoordigd.