49! Dit is het huidige aantal gemeenten dat mee doet met het bestuursakkoord Zero Emissie doelgroepenvervoer voor een volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een kwart (!) van het gemeentelijke doelgroepenvervoer.

Als opdrachtgevers van doelgroepenvervoer vragen zij van de markt om Zero Emissie vervoer. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze beweging en hebben dat vastgelegd in een bijbehorend convenant.

Er was veel aandacht voor het akkoord en convenant op het Nationaal Congres Contractvervoer afgelopen donderdag: ‘s ochtends een presentatie en ‘s middags de onthulling van de nieuwe ondertekenaars. Collega’s Vincent Joanknecht en Mark van Kerkhof begeleide het proces. Lees meer over Zero Emissie doelgroepenvervoer