De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn hebben de uitslag van het kansenonderzoek naar een Drechtdoorsteek gekregen. Uit het onderzoek dat wij samen met LINT, Movares en Decisio uitvoerden blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht rendabel te maken is. Dit in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling.

Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met de verbinding kan het aantal vaarrondjes worden uitgebreid en worden bestaande routes worden korter.

Kansen voor watersport en toerisme
Wethouder Jop Kluis van gemeente Aalsmeer: “De prachtige Westeinderplassen bieden nog volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. Een Drechtdoorsteek versterkt ons imago als watersportgemeente. Daarnaast zien wij kansen voor meer aanbod en nieuwe vormen van (verblijfs-) toerisme en recreatie rondom het gebied.”

Het kansenonderzoek Drechtdoorsteek heeft inzicht gegeven in de technische en financiële haalbaarheid van de Drechtdoorsteek. In het onderzoek is, op basis van een verkenning van het gebied, een aantal varianten opgesteld. Elke variant is gewaardeerd op zes criteria, te weten economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, infrastructuur en realiseerbaarheid. De noodzakelijke civieltechnische voorzieningen en infrastructuur zijn in het onderzoek in beeld gebracht en vertaald naar investeringskosten.