Vorige week vond het Avere E-Mobility Conference (AEC) in Amsterdam plaats als onderdeel van de Europese top. Doel van de conferentie was om internationale spelers op het gebied van elektrisch vervoer (EV) met elkaar te verbinden en kennis en ervaring uit te wisselen. Centraal stond onder andere beleidsontwikkeling en ontwikkeling van laadinfra.

Een van de keynote speakers was Dr. Tom Turrentine, Director of the California Energy Commission’s Plug-in Hybrid Electric & Vehicle Research Center van UC Davis (California). APPM heeft in 2015 een studie gedaan naar de effectiviteit van EV beleid in California in opdracht van de PEV Collaborative (Plug-In Electric Vehicle Collaborative). Deze studie was in samenwerking met Tom Turrentine en Coast to Coast E-mobility connection.

Kansen internationale samenwerking
De branchevereniging voor elektrisch vervoer Vereniging DOET vertegenwoordigt onder andere energieleveranciers, OEM’s, laadpaalproducenten, laaddienstverleners en consultancybureaus actief op EV. DOET ziet veel kansen voor haar leden om internationaal samen te werken. Belangrijk hierbij is om een zo eenvoudig mogelijke toegang te hebben tot de internationale EV ontwikkelingen en contacten die de leden van DOET over de grens verder kunnen helpen. DOET heeft hierin een faciliterende rol. Mede hierom wordt DOET trekker van de nieuwe werkgroep ‘internationalisering’ die onderdeel is van de Green Deal elektrisch vervoer 2016 – 2020 die op 14 april jl. is getekend.

Memorandum of Understanding met Turkije
Turkije is het eerste land waarmee een Memorandum of Understanding is getekend. Haar haar opkomende economie waarin ook veel activiteit is op gebied van EV maakt het land erg interessant. Turkije heeft daarnaast in het verleden de Renault Fluence geproduceerd. Dankzij de samenwerking met TEHAD (tegenhanger DOET in Turkijke) is er meer zicht op ontwikkelingen in Turkije. Daardoor is DOET in de gelegenheid haar leden aan concrete projecten en relaties te verbinden.

APPM en DOET
APPM is lid van DOET en vervult een rol in veel projecten van de branchevereniging, waaronder het opstellen brandstofvisie en een actieplan EV. Tevens is APPM’er Harm-Jan actief in het bestuur als voorzitter.