Veel van de fietsen die wij in ons bezit hebben staan het grootste deel van de dag stil, voor die fietsen bouwen we enorme fietsparkeergarages. Dit kost de maatschappij handen vol met geld: geparkeerde fietsen zijn duur, ze bezetten de schaarse openbare ruimte, met name op de meest dure gronden van de stad. Tijd om slim(mer) te investeren in de fiets: een fiets voor iedereen, overal en altijd!

Dat we in Nederland op een andere, meer innovatieve manier naar onze stad, mobiliteitssysteem en ook uitdagingen voor de fiets moeten kijken zien steeds meer partijen. Op donderdag 9 juni jl. organiseerden APPM en The New Drive een excursie naar Antwerpen rondom het thema ‘fietsendelen’. Met een enthousiast gezelschap, bestaande uit beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en ook ondernemers trokken we er die dag op uit om met eigen ogen te zien en vooral te beleven wat de deelfiets voor een stad als Antwerpen betekent. Ook gingen we in op het beleid rondom fietsdelen, de marketing, de toegevoegde waarde voor de stad en de exploitatie van het systeem.

De dag startte met een toelichting door de Schepen (wethouder) van de stad Antwerpen. In zijn presentatie ging hij in op de keuzes die ten grondslag lagen aan de implementatie van het velo systeem en hoe de stad Antwerpen voornemens is om het aantal fietsen de komende jaren uit te breiden van 150 naar ruim 260 stations. Tijdens de fietstocht bezochten we het kantoor en de werkplaats van Clear Channel, de exploitant van de Velo-fietsen in Antwerpen, waar directrice Béatrice Moës een toelichting gaf op de exploitatie en operatie. Vervolgens hebben we gezamenlijk de vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse situatie en hoe deelfietsen – ook in een land waar we meer fietsen dan inwoners hebben – kan leiden tot efficiënter ruimtegebruik, slimmere investeringen en meer fietsritten.
Het enthousiasme voor de deelfiets is verder aangewakkerd, zo is ook terug te lezen in het artikel dat de Gazet van Antwerpen publiceerde over ons bezoek (klik hier). APPM en The New Drive helpen overheden en organisaties die ambities hebben op het gebied van fietsendelen om vanuit de doelstellingen en doelgroep te werken aan een passende oplossing.

Heeft u de excursie naar Antwerpen op 9 juni gemist? Geen nood, na de zomer organiseren we een tweede excursie. Afhankelijk van de behoefte richten we ons op bestuurders of beleidsmedewerkers. Heeft ie interesse in deelname of wilt u meer weten over wat fietsdelen voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Birgit Cannegieter via cannegieter@appm.nl of Sven Huysmans via Sven.Huysmans@thenewdrive.be