In de nieuwe publicatie van het Fietsberaad lees je hoe je als gemeente deelfietsen kunt toestaan, reguleren of stimuleren. Onze collega’s Birgit Cannegieter-Couwenberg (APPM) en Sven Huysmans (The New Drive) schreven dit voorjaar de ‘Leidraad Gemeentelijk Deelfietsbeleid’, in opdracht van de Tour de Force/Fietsberaad. Ons advies is gebundeld in een publicatie die gemeenten kunnen hanteren bij het vormgeven van hun aanpak. In de leidraad lees je niet alleen wat je kunt doen, maar vooral ook waarom en met welke grondslag. Wil je ook aan de slag? Lees dan de Leidraad Gemeentelijk Deelfietsbeleid