Nieuwe bruggen, een parallelweg voor langzaam verkeer en een turborotonde. De N242 krijgt bij Oude Niedorp een ‘extreme makeover’. Om dat allemaal mogelijk te maken heeft de provincie voor het eerst dankbaar gebruikgemaakt van een nieuw instrument: het inpassingsplan.

De N242 is al jaren een flessenhals, maar over drie jaar moet het grootste fileleed geleden zijn. Om dat te bereiken krijgt de N242 de status van autoweg, wordt naast de weg een parallelstructuur aangelegd en wordt het knooppunt N241/N242 drastisch onder handen genomen. Ook al ligt dat knooppunt op het grondgebied van twee gemeentes, Heerhugowaard en Niedorp.

Bekijk het volleidge artikel over het inpassingsplan uit de Op Dreef (2012)