Op veel plekken werken we samen met overheden om tot een effectieve verkoopstrategie te komen bij lastig her te bestemmen publiek vastgoed. APPM’er Hilco van der Wal heeft vanuit zijn rol in het Herbestemmingsteam een bijeenkomst georganiseerd over herbestemming en verkoop van publiek vastgoed.

HTeam2_Update1310

De bijeenkomst, die in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd georganiseerd, vond plaats op 17 september in de voormalige gevangenis Het Wolvenplein in Utrecht. Tijdens deze meeting kwamen aspecten als het creëren van waardeontwikkeling, marketing en het verkoopproces aan de orde. Een compleet verslag van deze middag is te vinden op de website van het H-team.