Amsterdam werd overvallen door de snelle verspreiding van de duizenden deelfietsen in de stad. Met een algeheel verbod door de gemeente Amsterdam kwam hier een einde aan. Om de deelfiets in Amsterdam een goede plek te geven, heeft APPM de gemeente afgelopen maanden begeleid bij het opstellen van de Nota Deelfiets. Hierin beschrijft de gemeente de wijze waarop zij aanbieders de gelegenheid wil geven om hun fietsen in de stad aan te bieden. Deze zomer nog besloot de gemeente eerst alle fietsen uit de openbare ruimte te verwijderen en tot een aanpak te komen met een vergunningenmodel.

Amsterdam wil hiermee drie bedrijven toestaan om fietsen voor algemeen gebruik aan te bieden. Deze drie bedrijven ontvangen een vergunning voor twee tot drie jaar voor het plaatsen van elk maximaal 3.000 deelfietsen in Amsterdam, bij voorkeur in maart 2019. Ook komt er beperkt ruimte voor (zero-emissie) deelbromfietsen en deelbakfietsen.

Het uitgangspunt is dat de chaos die deze zomer in de stad ontstond, moet worden voorkomen. Er zijn toen naar schatting 7.000 deelfietsen in de openbare ruimte geplaatst. De meeste fietsen kwam vervolgens op versnipperde locaties terecht waar ze niet of nauwelijks meer werden gebruikt. Rekken raakten vol en deelfietsen werden vernield of in grachten gegooid door geërgerde bewoners.

Deelfietsen zijn, ook voor Nederlandse steden, een welkom extra aanbod in de totale mobiliteitsaanbod mits de wijze van aanbieden past bij de lokale omstandigheden. Amsterdam is in dat opzicht een bijzondere stad waar al heel veel wordt gefietst, de openbare ruimte in de oudere stadsdelen schaars is en het historische centrum onder druk staat vanwege de vele toeristen. Voor Amsterdam is gekozen voor een hybride systeem: vrij waar het kan en gereguleerd waar dat nodig is.

Minimaal vier keer per dag
Volgens wethouder Pieter Litjens (Verkeer) kunnen deelfietsen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van de stad. Wel stelt hij dat dit staat of valt met een gereguleerd aanbod. Elke deelfiets moet ten minste vier keer per dag worden gebruikt, om te voorkomen dat ze te veel stilstaan en onnodig schaarse ruimte in beslag nemen.Rotterdam en landelijke aanbevelingen
Ook in Rotterdam helpen wij de gemeente om te komen met een werkwijze rondom deelfietsen en in opdracht van de Tour de Force werken we aan landelijke aanbevelingen voor gemeentelijk deelfietsbeleid.

Lees meer in dit artikel uit het Parool