De gemeente Eindhoven heeft voor de stad heldere duurzaamheidsambities geformuleerd. Deze zijn nu ook naar de eigen organisatie vertaald in concrete doelen, inclusief een actieprogramma en jaarlijks te realiseren doelstellingen. Maartje Essens, projectleider MVO van de gemeente: ‘Ons externe duurzaamheidsbeleid is gestoeld op samen uitvinden en co-creatie. Dat hebben we nu ook door middel van het actieprogramma intern handen en voeten gegeven .’

Gemeente Eindhoven verduurzaamt eigen organisatie co-creatief - fotografie Verse Beeldwaren

Backcasting
De invulling van het actieprogramma gebeurde aan de hand van de methodiek The Natural Step (TNS). Dit is een systeemtheorie die vier stelregels kent die je helpen ‘onduurzaamheid’ te voorkomen. Onderdeel van de TNS is het zogenaamde backcasting model. Je formuleert een ideale situatie, kijkt waar je nu staat en bepaalt heel concreet wat er nodig is om die ideale situatie te bereiken. Daarbij ga je goed na welke maatregelen de beste Return on Investment hebben.

Bart: ‘Vaak worden doelstellingen niet gehaald omdat de organisatie niet terug redeneert. Mooi om te zeggen dat je in 2020 20% energie bespaart, maar het is essentieel dat je jaarlijks meet of je nog op de goede weg bent. Daarbij moet duidelijk zijn wie binnen de organisatie voor welke duurzaamheidsaspecten verantwoordelijk is. Je spreekt doelstellingen af in plaats van uit. De aanpak in Eindhoven onderscheidt zich met name hierin.’

groen

Plezier
Als Maartje wordt gevraagd naar haar mening over het resultaat, is ze vooral bescheiden: ‘Het moet zich nog bewijzen natuurlijk, we staan pas aan het begin. Maar ik denk dat we een prima basis hebben gelegd. Er is momentum gecreëerd. De kunst is de mensen te blijven inspireren. De kracht zit in het leuk en begrijpelijk houden van de acties en het zichtbaar maken van de resultaten. En ik kan iedereen aanraden: als je aan zoiets begint, houdt de doorlooptijd kort.’

Gemeente Eindhoven verduurzaamt eigen organisatie co-creatief verscheen in de APPM nieuwsbrief nr 22 – zomer 2015

Fotografie © Verse Beeldwaren