Wie deze zomer in Nederland – en dan vooral in Amsterdam was – zal het niet ontgaan zijn. Sinds de komst van de deelfietsen van FlickBike en oBike is er veel discussie over de fietsen in het Amsterdamse straatbeeld. Negativiteit overheerst, maar dat mag ons beeld van de deelfiets niet kleuren! De deelfiets kan juist een grote rol spelen in de mobiliteit in de stad en kan– mits goed en weloverwogen georganiseerd – een oplossing bieden voor de hoeveelheid geparkeerde fietsen in de openbare ruimte.

De crux zit hem in de aanvliegroute: de fietsen die in Amsterdam zijn neergezet zijn hier vanuit commercieel gewin geplaatst. Maatschappelijke doelen zijn hierin niet meegenomen en daarmee ligt de focus op de toerist in plaats van de bewoners van de stad. Collega Sven Huysmans legt uit dat deelfietsen van grote meerwaarde kunnen zijn voor de stad en reflecteert op de situatie in Amsterdam. Lees het interview met Sven via AT5.