In Nederland worden flinke stappen gezet in het creëren van een water robuuste ruimtelijke inrichting. Met de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wordt het proces van ruimtelijke adaptatie de komende jaren versneld en minder vrijblijvend gemaakt.

Natuurlijk is Nederland niet het enige land dat steeds meer te lijden krijgt onder de gevolgen van klimaatverandering. Het slechtste af zijn vooral de arme landen waarvan de gewasopbrengsten dalen en de toegang tot water afneemt. Ook kunnen Westerse landen niet de ogen sluiten voor de gevolgen van klimaatverandering. Zij is zelfs een van de grootste bedreigingen voor de Canadese samenleving. De watervoorziening verslechtert, er zijn cycli van overstromingen, droogte en watervervuiling nemen toe en zijn uiterst schadelijk.

Nederlandse oplossingen
Om De wereld Mooier te maken en ook lessen te trekken uit de aanpak elders, nemen APPM collega’s Geert Jan Zweegman en Stefan van den Helder deel aan de economische missie Resilient Cities naar Canada (2 t/m 6 oktober 2017). Onder leiding van Watergazant Henk Ovink, gaan zij samen met ingenieursbureaus, architecten, projectconsultants en onderzoeksbureaus met vooraanstaande mensen uit de Canadese watersector in gesprek over de wijze waarop Nederlandse oplossingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit en levensduur van het (stads)landschap en de kwaliteit van leven daarin.

Geïntegreerde aanpak
Onze geïntegreerde aanpak om te komen tot ruimtelijke adaptatie maatregelen, koppelt economische ontwikkeling, stedelijke uitbreiding, duurzame mobiliteit en de bescherming van natuurlijke systemen aan elkaar. Hiermee beschermen Nederlandse, Canadese en andere landen hun leefomgevingen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Als u meer wilt weten over onze missie naar Canada dan wel onze visie op hoe te komen tot een klimaat robuuste leefomgeving, kunt u contact opnemen met Geert Jan Zweegman (06 55818351 of zweegman@appm.nl).