Vanuit Zoetermeer varen naar Rotterdam, Leiden of Alphen aan den Rijn; als het aan wethouder Paalvast ligt, wordt dit in de toekomst mogelijk. Hij kreeg de provincie, betrokken gemeenten, twee waterschappen en Staatsbosbeheer enthousiast voor dit idee. APPM is gestart met een visie- en haalbaarheidsonderzoek naar een vaarroute die de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet met elkaar verbindt.

In de aanloop naar de zomer worden een aantal werkateliers georganiseerd. Tijdens deze werkateliers komen bewoners, grondeigenaren en (recreatie)ondernemers die veel over het gebied weten bij elkaar om ideeën met elkaar te delen. APPM-er en projectleider Bart Budding: “Om zo samen tot een beeld te komen van hoe het gebied eruit moet komen te zien.”

Ontwikkelkader
Na de zomer worden de scenario’s verder uitgewerkt, onderzocht en verfijnd. Na verwachting is in oktober de eindrapportage gereed. “We stellen een ontwikkelingskalender op want de realisatie van dit plan is een enorme klus, met grote ruimtelijke impact. Er moet geld voor zijn, draagvlak, politieke besluitvorming. Dit vraagt tijd. En uiteraard hangt het af van de economische haalbaarheid”, zegt Bart Budding.Nieuwe natuurgebieden, horeca en waterrecreatie
Niet alleen voor waterrecreanten is de verbinding een mooi vooruitzicht, ook kunnen door de nieuwe vaarroute nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen onder andere horeca en vakantiehuisjes zich langs het water vestigen, wat de route economisch interessant maakt. Ook in het kader van de afvoer van overtollig regenwater kunnen door deze verbinding meer zoetwaterbergingen ontstaan.