In het oktobernummer van het blad Waterschap staat een mooi artikel over het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer. Een project waarbij APPM’er Jeroen van der Hoeven al vier jaar als contractmanager namens het Waterschap Rivierenland betrokken is:

“Het Waterschap wilde het project zoveel mogelijk zelf doen om er maximaal van te kunnen leren. Daartoe is een kernteam van vijf mensen opgezet, waarin ik als enige externe de kennis en ervaring met geïntegreerde contracten inbreng. Omdat het een technisch complex project betreft met potentieel veel omgevingshinder, leek het verstandig de markt er vroeg bij te betrekken. Het doel was om innovatieve technieken uit de markt te krijgen die kostenefficiënt de omgevingshinder zouden kunnen minimaliseren. Met een RAW-contract zou dat voor dit project nooit lukken”.

Het hele artikel is online te lezen op pagina 12 en 13 van het oktobernummer van het blad Waterschap.

Ook in het artikel Innovatieve aanpak delta goed voorbeeld voor andere landen dat op 7 oktober 2015 op de website van Cobouw werd gepubliceerd, word gesproken over de verschillende innovaties die in de dijkaanpak die bij het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer worden gerealiseerd.

Wilt u de mogelijkheden voor innovatie in uw contract verkennen? We helpen u graag! Neem contact op met Jeroen van der Hoeven via hoeven@appm.nl, 06-46074123 of Geert-Jan Zweegman via zweegman@appm.nl, 06-55818351

Foto: Cees vd Wal