Als onderdeel van het Cycling Fellow Program van de Dutch Cycling Embassy heeft Erik Tetteroo de stad Denver (CO) geholpen met het verbeteren van hun fietsplannen. In een workshop werd samen met de afdeling Public Works en met vastgoedontwikkelaars een visie voor de komende vijf jaar en een actieplan voor 2016 opgesteld.

Denver groeit sterk. Om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar te houden wordt de fiets als welkom alternatief voor de auto gezien. Om de fietsers te faciliteren is wel een flinke uitbreiding van het fietsnetwerk nodig, en campagnes om mensen uit de auto te krijgen.

Veiligheid is een groot issue in de VS dus ligt er veel focus op de aanleg van vrijliggende fietsstroken. Vanwege de groene kleur (in plaats van ons Nederlandse rood) ook wel de ‘green lanes’ genoemd. Om de toenemende mobiliteit ook in de uitbreidingswijken van de stad te ondersteunen hebben we ook naar de combinatie met openbaar vervoer gekeken. In de omgeving van de lightrail haltes zijn goede kansen voor intensivering van de fietsfaciliteiten. Dit gaf ook aanleiding om een variant van het HOD concept in te tekenen. HOD staat voor Hybrid bike-train Oriented Development en is uitgebreid beschreven in de thesis van Erik Tetteroo in oktober 2015.

De voorstellen voor uitbreiding van de fietsfaciliteiten zijn gepresenteerd aan een werkgroep met bestuurders (Mobility Working Group) en die is bereid miljoenen extra te investeren. Binnenkort volgt verder overleg met Denver over een vervolg op het Cycling Fellow Program, om de stad te helpen met het uitwerken van de plannen en de realisatie.