De kip-eidiscussie van laadpalen voor e-auto’s doorbroken! Op 3 december presenteerde platform EVORA het beleid van vijf Vlaamse steden over laadpunten voor elektrische auto’s.

APPM’s Belgische partner The New Drive is initiatiefnemer van platform EVORA, dat onderzoek deed naar een toekomstbestendig aanbod van laadpunten en marktmodellen / business cases voor publieke laadpunten, waarbij mogelijkheden geschetst worden om laadpunten te exploiteren en financieren. Uitkomst is een ‘Code Publiek Toegankelijk Laden’, met definities en minimale eisen aan publiek toegankelijke laadpunten.