Fotocredits: rijnland.net

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland is APPM Management Consultants samen met de divisie Water van Arcadis Nederland geselecteerd voor het raamcontract ‘Beleid, Proces- & Planvorming en Onderzoek’.

APPM gaat werken aan de percelen: Advies beleid en Advies proces- en planvorming. Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar met twee keer een verlengoptie van één jaar en gaat (naar verwachting) in op 1 april 2017.