Hoe komen we op korte termijn tot het grootste wereldwijde slimme laadnetwerk ter wereld? Door het wagenpark in Nederland te elektrificeren. Dit is de uitdaging van het E-pact kennisconsortium waar APPM deel van uitmaakt.

Samen met collega adviesbureaus bieden wij het MKB een Quickscan aan dat inzicht geeft in de mogelijkheden om op korte termijn het wagenpark te elektrificeren. We berekenen op basis van Total Cost of Ownership de financiële voordelen en CO2-besparing bij het overgaan op een elektrisch wagenpark. De scan geeft ook een indicatie van het aantal benodigde laadpunten. Hierin wordt rekening gehouden met het beschikbare vermogen op locatie.

Interesse in een wagenparkscan?, neem dan contact op met Frank ten Wolde