De ministeries van IenM en EZ werken samen aan het verduurzamen van onze mobiliteit en het versterken van onze economie. Dit als onderdeel van het Energieakkoord uit 2013. Rijkswaterstaat werkt als wegbeheerder mee aan meer schone en zuinige voertuigen op de weg. Om de voordelen van het gebruik van elektrische motoren inzichtelijk te maken heeft APPM in opdracht van Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd. We hebben een publicatie opgeleverd met kansen, belemmeringen en acties voor implementatie.