Op 11 februari 2016 heeft Erik Tetteroo een lezing gegeven bij ESTEC, het Europese onderzoekscentrum voor de ruimtevaart. Om de vele buitenlandse medewerkers te informeren over het leven in Nederland wordt een lezingenreeks georganiseerd. Bijvoorbeeld over kunst met de directeur van het Mauritshuis. Nu stond dus de Nederlandse fietscultuur op de agenda, onder de titel ‘Why are there more bikes than people in Holland?’.


Het antwoord op deze vraag werd door Erik gegeven aan de hand van de historie en de typische Nederlandse fietscultuur en met een toelichting op enkele factoren die fietsgebruik beïnvloeden. Zo werden sociale en ruimtelijke factoren besproken, de relatie met stedenbouwkundige concepten en de combinatie fiets-trein.
Bij de aansluitende discussie met de ca 100 aanwezigen werden veel vragen gesteld over het gedrag van de fietsers en de regelgeving, over e-bikes en speedpedelecs en over de drukte op de fietspaden.