De komende 10 jaar worden er meer dan 100 projecten uitgevoerd die een enorme impact hebben op de regio Amsterdam. Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen de Vervoerregio, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en ProRail. Zij monitoren de komende 10 jaar de regionale bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze projecten in met name de zuidelijke helft van de Amsterdamse regio. Voorbeelden van deze projecten zijn ZuidasDok, de Ombouw Amstelveenlijn en de verdiepte ligging A9 in Amstelveen. In de afgelopen 1,5 jaar was APPM’er Micha Sijtsma vanuit de Vervoerregio Amsterdam procesmanager van Amsterdam Bereikbaar.

Onderstaande video laat naast mooie beelden van de regio ook zien voor welke opgave Amsterdam bereikbaar staat. De uitvoering van meerdere grote en kleine projecten tegelijkertijd maakt het netwerk voor auto en OV kwetsbaar. Amsterdam Bereikbaarheid adviseert op basis van analyses en checks aan de projecten over te treffen maatregelen op het gebied van Slim Reizen, Verkeersmanagement en Samenwerking. Opgave is om de komende 10 jaar telkens een zo robuust mogelijk netwerk te hebben. Micha heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het op de kaart zetten van Amsterdam Bereikbaar, het (laten) ontwikkelen van meerdere plannen en tools en het werken aan platform voor de samenwerking met de projecten en andere betrokken organisaties.