Twee miljoen kilometer per dag maken inwoners, bezoekers en toeristen in Amsterdam op de fiets. Dat is 50 keer de wereld rond. De fiets is het snelst groeiende vervoermiddel in Amsterdam. Dat maakt Amsterdam tot een levendige stad. Met het concept Meerjarenplan Fiets 2017-2022 zet Amsterdam in op een gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad. APPM’er Marten Westeneng is als adviseur nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit Meerjarenplan Fiets.

Fietsers maken een goede keuze voor hun eigen gezondheid én voor de gezondheid van de stad. Het past bij een gezonde levensstijl in onze bewegende stad. Fietsers zijn gemiddeld minder vaak ziek, gezonder en productiever. Tegelijkertijd dragen fietsers bij aan een schonere lucht in de stad. Ze nemen daarbij relatief weinig ruimte in. Daarmee draagt fietsen bij aan de bereikbaarheid van de stad. Dit is essentieel voor economische groei en voor het ontwikkelen van nieuwe binnenstedelijke woningbouwlocaties.

Een stad met een met een menselijke maat
De fietseconomie leeft: groene logistiek met fietskoeriers groeit hard. Fietsers maken samen met voetgangers een stad met een menselijke maat. Ze vergroten de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. Er ontstaan straten en pleinen waar inwoners graag verblijven en ondernemers zich graag vestigen.

Fysieke maatregelen en gedrag
Met dit Meerjarenplan Fiets maakt Amsterdam de sprong naar nog meer royale, directe en aantrekkelijke fietsroutes. Er komen nieuwe verbindingen bij. Met het ‘nieuwe fietsparkeren’ zet Amsterdam ook in op pilots voor een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. Met het concept Bike & Walk krijgen fietsers bijvoorbeeld een mooie stallingsplek bij de aanlooproutes naar voetgangersgebieden. Ook zet Amsterdam in op ‘het nieuwe fietsen’: dat is samen verantwoordelijkheid nemen voor elkaars veiligheid en fietsplezier. Fysieke maatregelen en gedrag gaan daarin meer en meer samen. Amsterdam start met acties gericht op nieuw gedrag in het verkeer als een nieuwe fietsroute of fietsstalling in gebruik wordt genomen.

Bekijk het Meerjarenplan Fiets 2017-2022.