APPM heeft vorig jaar de uitvoering van het programma Wateropgave HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) geëvalueerd. Dit deden we in samenwerking met de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit.

In opdracht van de rekenkamercommissie van HHNK hebben we een feitenonderzoek verricht, betrokkenen geinterviewd en op basis daarvan conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor dit programma en vergelijkbare programma’s. Alle geformuleerde conclusies en aanbevelingen zijn recent door het bestuur van HHNK volledig omarmd.

HHNKEvaluatie

De rekenkamercommissie van HHNK wilde inzicht krijgen in de mate waarin de uitvoering van het programma Wateropgave efficient gebeurt en doeltreffend is. De focus lag hierbij op het verduidelijken van het uiteindelijke (maatschappelijke) effect.

Onderdeel van onze aanpak was een open gesprek met de programmamanagers wateropgave van HHNK, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland. Dit leverde voor alle betrokkenen waardevolle inzichten op.

Mart van Ham van de rekenkamercommissie in een afsluitend bericht aan APPM: “Dijkgraaf en Hoogheemraden hebben de aanbevelingen geaccepteerd. De portefeuillehouder heeft de bespreking afgesloten met welgemeende woorden van dankzegging aan de rkc en de ambtelijke organisatie. Wij geven een fors deel van onze pluim graag door aan jullie.”

Wil je meer weten over onze aanpak van dit onderzoek, neem dan contact op met Andrea Kuhn via kuhn@appm.nl of 06 – 2170 1803.

Het volledige rekenkamerrapport staat op de website van HHNK bij de te downloaden onderzoeken onderaan de pagina.