Het achtste Deltaprogramma is op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt veel aandacht besteed aan een water robuuste ruimtelijke inrichting. APPM kan helpen de 7 ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vorm te geven.

Het doel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is om het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken, op basis van afspraken over de doelen, de werkwijze en de monitoring van de uitvoering. Daarvoor wordt de methodiek van ‘weten, willen, werken’ gehanteerd.

APPM heeft een bewezen en uitgekiend procesontwerp om ruimtelijke adaptatie maatregelen te koppelen met (ruimtelijke) ambities van betrokken partijen en deze te vertalen in een succesvolle uitvoeringsstrategie. Onderdelen hiervan zijn: inzicht in de opgaven, een gedeelde bestuurlijke urgentie en ambitie, een uitvoeringsagenda (incl. meekoppelkansen) waar energie op zit en een ingerichte samenwerking (sturing, spelregels om samen te werken, organisatie, instrumenten en bekostiging).

Kortom, samen aan de slag om onze leefomgeving klimaatbestendig en water robuust te maken.

Als u meer wilt weten over hoe wij dat doen, kunt u contact opnemen met Geert Jan Zweegman (06 55818351 of zweegman@appm.nl).