Infra

APPM werkt aan een beter bereikbaar Nederland. Het werkveld infra richt zich op de reconstructie, nieuwbouw en het beheer van infrastructuur voor alle modaliteiten. Bovengronds en ondergronds, van wegen tot rail en kunstwerken. Dit doen wij door IPM-rollen te vervullen in de diverse projectfasen: van voorbereiding tot realisatie, gebruik en beheer.

De veelal technische achtergrond van de APPM-ers maakt dat wij naast processturing ook inhoudelijk sturing aan projecten kunnen geven. Daarnaast past APPM haar inhoudelijke expertise toe in advies- en professionaliseringstrajecten.

Het ontwikkelen en realiseren van infrastructuur is een proces waarbij veel partijen en belangen met elkaar moeten worden verenigd onder (soms grote) druk op scope, tijd en geld. Bij onze werkwijze staan omgevingsmanagement en goede projectcommunicatie centraal, in combinatie met gedegen tender- en contractmanagement. Door juist hierin stevig te investeren, blijken projecten uitstekend binnen planning en budget te realiseren. APPM voert infrastructuurprojecten niet alleen in opdracht uit, maar neemt ook zelf initiatieven om samen met marktpartijen en overheden nieuwe infra-ontwikkelingen van de grond te krijgen.
Beheer van infrastructuur en assets is essentieel om deze optimaal te gebruiken tijdens de exploitatie. APPM helpt eigenaren en beheerders bij het vraagstuk hoe hun beheertaak het best kan worden ingevuld en georganiseerd, op welke wijze hierbij samenwerking met marktpartijen kan plaatsvinden en hoe bijvoorbeeld gestuurd kan worden op de ‘life cycle kosten’ van de assets. Wij helpen bij het bepalen van de optimale verdeling van taken, verantwoordelijkheden en beheerrisico’s tussen de betrokken afdelingen, publieke en private partijen. Ook zijn we in staat om de afspraken helder te formaliseren in bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten of contracten. Het introduceren van prestatieprikkels speelt hierbij desgewenst een rol. Bij dit alles is een pragmatische en werkbare beheerorganisatie ons vertrekpunt.

Jon Bellis
bellis@appm.nl
+31 (0)6-21543288