Infra & mobiliteit

Onze adviseurs en procesmanagers organiseren  complexe ruimtelijke, infrastructurele en bereikbaarheidsvraagstukken. Wij regisseren, organiseren en managen deze vraagstukken. Natuurlijk doen we dit niet alleen in het hier en nu. We kijken ook naar de opgaven in de toekomst. Binnen strategie- en visievorming, bereikbaarheidsopgaven, mobiliteitsconcepten en de ontwikkeling, gebruik en beheer van infrastructuur begeleiden wij processen rond  (hoogwaardig) openbaar vervoer, first- & lastmile, bereikbaarheidstudies en intelligente mobiliteit. Binnen het werkveld infra richten we ons op de reconstructie, nieuwbouw, beheer en onderhoud van wegen en rail- en kunstwerken.

Alle managementrollen
Wij vervullen alle managementrollen in de verschillende projectfasen: van visievorming en voorbereiding tot realisatie, gebruik en beheer. Onze kennis en ervaring passen wij bovendien toe in adviesopdrachten en professionaliseringstrajecten.

Allround
Wij krijgen geregeld de vraag om specifiek-inhoudelijk advies door onze inhoudelijke expertise op uiteenlopende gebieden (van risicobeheersing, aanbestedingsadvies tot mobiliteitsmanagement).Door onze kennis en kunde van projectmanagement, complexe besluitvormingstrajecten, bestuurlijke organisaties, tender- en contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch management en projectbeheersing zijn we allround.