Elektrisch Vervoer

Elektrisch vervoer (ook wel EV) is schoon, stil en voordelig. Het draagt daardoor bij aan een prettige leefomgeving en biedt economische kansen. Ook kan de elektrische auto een belangrijke schakel zijn in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wij zijn als initiator, adviseur, expert, project- en procesmanager nauw betrokken bij de introductie van elektrisch vervoer in Nederland. Vanaf de introductie van de eerste elektrische auto in Nederland in 2009 zijn wij actief betrokken bij inmiddels circa 100 elektrisch vervoer projecten in Nederland en daarbuiten. Internationaal zijn we actief in de Verenigde Staten, België en een aantal andere Europese landen.

Wij werken voor publieke en private opdrachtgevers, van energiebedrijf, autofabrikant tot de Rijksoverheid. We ontwikkelen we de business propositie voor elektrisch vervoer bij een energiebedrijf en geven het nationale actieplan voor elektrisch vervoer voor de Rijksoverheid vorm. We helpen provincies en gemeenten bij de realisatie van publieke laadinfrastructuur. We zorgen voor regionale samenwerkingen, verzorgen aanbestedingen van publieke laadinfrastructuur en werken aan de verbetering van business cases waar overheid, markt en bijvoorbeeld netbeheerders elkaar in ontmoeten. Tot slot realiseren wij nieuwe mobiliteitsconcepten zoals de introductie van de elektrische taxi’s op Schiphol, elektrisch varen en werken we aan (elektrische) autodeelconcepten.

Onze werkwijze kenmerkt zich door eigen initiatief. Wij zoeken bewust zelf de mogelijkheden die bijdragen aan de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Wij verbinden vanuit onze expertise en netwerk partijen doelgericht met elkaar. Wij onderscheiden ons door een onafhankelijke rol, uitgebreide kennis en ervaring over elektrisch vervoer en een goed netwerk bij publieke en private partijen. Deze positie zorgt er voor dat wij in snel proposities uit kunnen werken en projecten kunnen realiseren. Daardoor versnelt de introductie van elektrisch vervoer.

Mark van Kerkhof
kerkhof@appm.nl
+31 (0)6-55825874