Energie & klimaat

APPM werkt aan een duurzamer Nederland. We organiseren en regisseren vraagstukken in de energietransitie en hebben ruime ervaring met het vertalen van beleid naar uitvoering.

Vanuit ons motto Nederland Mooier Maken leveren wij op tal van plaatsen een actieve bijdrage aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving. Wij staan voor een aanpak en werkwijze die de samenleving, publieke en private partijen mobiliseert en verbindt. Hierbij ligt onze focus op duurzame energie. Wij geloven er in dat organiserend vermogen, de core business van APPM, nodig is in de energiewereld. Technisch en inhoudelijk is bijna alles mogelijk. Het is nu zaak het waar te gaan maken en te organiseren. Anders gezegd: de energietransitie daadwerkelijk vorm te geven.

Wij richten ons op alle niveau’s van de energietransitie: van strategie tot uitvoering. Lees hieronder meer over onze activiteiten met betrekking tot regionale energiestrategieën (RES), lokale energiestrategieën en beleid, warmtevisies, elektrisch vervoer (EV), Nul op de Meter (NOM) en de duurzame omgeving.