Serious Games

Wij zetten vanuit onze adviesgroep Bestuur en Organisatie gaming in om klanten nog beter te helpen bij de realisatie van hun doelen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over games om te helpen bij het maken van beleidskeuzes, games om te helpen bij het maken van concrete afspraken tussen partners of games om beter samen te werken. Zo hebben we recent voor diverse opdrachtgevers een dilemmaspel (ook inzetbaar bij de implementatie van de omgevingswet), een versnellingsspel en een samenwerkingsspel ontwikkeld. De kracht van onze games zit in de combinatie van een goed doordacht maar eenvoudig spelontwerp met relevante inhoud. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Voor het ontwerp van games maken we gebruik van vier principes voor een goed spel:
1. Plezier voor de spelers
2. Heldere regels
3. Snelle feedback zodat deelnemers weten wat zij goed doen, en wat niet
4. Competitie element en de mogelijkheid om te winnen.

Parallel aan het ontwerp van de game ontwikkelen we in samenwerking met de klant de juiste content voor de game. We sluiten heel nauw aan bij het vraagstuk of het dilemma waar onze opdrachtgever mee zit en ‘vullen de game’ mede op basis van de inhoudelijke expertise van collega’s vanuit de verschillende werkvelden. Volop maatwerk dus. De ervaring met diverse spellen leert dat de combinatie van een goed doordacht spel en de goede inhoud zorgt voor vernieuwende en gedragen uitkomsten! Speelt u mee?