Bestuur & Organisatie

Onze adviseurs ondersteunen onze klanten bij het realiseren van hun doelen. Wij helpen ordenen, wij zorgen voor beweging, wij faciliteren verbinding en we dragen bij aan het doorvertalen van abstracte doelen naar concrete opgaven en projecten. Dit doen we voor opdrachtgevers in de fysieke leefomgeving, rond vraagstukken op het gebied van ruimte, mobiliteit, water, energie en klimaat. Zodat uiteindelijk ook letterlijk ‘de schop de grond in kan’.

Wij helpen klanten hun doelen te realiseren: bij individuen, binnen teams, binnen organisaties en tussen organisaties.

Onze vraagstukken en aanpak
Zo werken we onze strategisch adviseurs, organisatieadviseurs en veranderkundigen aan verschillende typen vraagstukken:
1. Sturings- en inrichtingsvraagstukken: het adviseren, organiseren en ondersteunen bij het werken van doelen naar opgaven naar projecten,
2. Governance- en samenwerkingsvraagstukken: het organiseren en begeleiden van samenwerking binnen en tussen organisaties,
3. Verander-, ontwikkel- en professionaliseringsvraagstukken: het zorgen dat mensen, teams en organisaties gesteld staan voor het realiseren van hun doelen (samen met partners).

Zorgen dat mensen gesteld staan…
We werken met mensen en vanuit het perspectief van mensen. Uiteindelijk zijn zij het die het moeten doen. Als mensen gesteld staan voor hun opgaven en in verbinding staan met elkaar is er alle ruimte om de gezamenlijke doelen te realiseren. Voorwaarde is dat ook het systeem / de organisatie of de samenwerking met partners dit faciliteert. Zeker in de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken waar integraal, adaptief, flexibel en opgavegericht werken voorop staan. Ook bij de implementatie van de Omgevingswet zijn dit centrale begrippen.

… door verbinding van harde en zachte kant…
Wij geloven in een goede combinatie van de harde en de zachte kant. Enerzijds kijken we hoe mensen vanuit hun toegevoegde waarde met de vraagstukken aan de slag kunnen. Anderzijds helpen we ook mee de sturing en werkprocessen goed te organiseren. Zodat alles gericht is op het werken aan de gezamenlijk geformuleerde ambities.

… en met ruime kennis en ervaring van de primaire processen.
We kennen de vraagstukken van klanten van binnenuit. Door slimme combinatie van onze (organisatie)adviseurs met de procesmanagers die in de dagelijkse praktijk van de werkvelden ruimte, mobiliteit & infra, energie & klimaat en water actief zijn weten we wat er nodig is een stap verder te komen, om beweging op gang te brengen en om daadwerkelijk aan de slag te gaan. We werken ook graag mee met u!