TERUG NAAR HET OVERZICHT

Webinar: nieuwe rollen in de energietransitie

Wat?

Webinar: nieuwe rollen in de energietransitie

Wanneer?

28 maart van 15:00 tot 16:00

Voor wie?

Voor iedereen die merkt dat er iets ánders nodig is in die energietransitie

De energietransitie kent vele facetten en kleinere transities. Nu we zo’n vijf jaar onderweg zijn, weten we zeker dat onze energievoorziening er over 20-30 jaar heel anders uit gaat zien. Het pad daarnaartoe is complex en vraagt om nieuwe manieren, andere maatregelen én... nieuwe rollen! Om de transitie te kunnen realiseren zijn in ieder geval deze vier nieuwe rollen nodig. In dit webinar laten we aan de hand van vier praktijkcases zien welke dat zijn en waarom ze essentieel zijn om de transitie verder te brengen.

1. Fixer bij provincie Noord-Holland - door Bram Caris

Er is een wachtlijst van meer dan 1000 bedrijven, maatschappelijke instellingen en ontwikkelaars die op dit moment geen grotere aansluiting of zelfs helemaal geen aansluiting kunnen krijgen in Noord-Holland. De provincie zag in dat er naast informatie, subsidies en het vragen om landelijke aandacht voor deze problematiek, meer nodig was. Daarom heeft de provincie een 'fixer' aangesteld die samen met de getroffen ondernemers zorgt voor het daadwerkelijk realiseren van slimme oplossingen.

2. Verkenner bij gemeente Eindhoven - door Douwe van Langelaar

De snelle groei van Brainport Eindhoven leidt tot knelpunten in het elektriciteitsnet, en daarmee tot problemen met maatschappelijke opgaven als woningbouw en de mobiliteitstransitie. Om het net geleidelijk uit te breiden werkt netbeheerder Enexis in een programma samen met de 21 gemeenten in het gebied, provincie en andere betrokken partijen. Dit betekent dat de voorheen gescheiden werelden bij elkaar gebracht moeten worden en zij elkaars taal moeten gaan leren spreken. Er is een verkenner aangesteld om zo samen met alle partijen te verkennen hoe zo'n gezamenlijk programma vorm gegeven kan worden.

3. Puzzelaar bij provincie Overijssel - door Hidde van Ooststroom

De energie-infrastructuur wordt leidend in ruimtelijke ontwikkelingen. Woningbouw, bedrijventerreinen, verduurzaming en duurzame opwekking kunnen alleen nog plaatsvinden op de plaats waar capaciteit beschikbaar is. Daarom moeten we met elkaar prioriteren. Maar hoe doe je dat als gemeente, regio en provincie? De infrastructuur verbindt gemeenten letterlijk aan elkaar, dus alleen in samenhang kan deze puzzel worden gelegd. In Overijssel is daarom een puzzelaar aangesteld, die met lego onder de arm de provincie in ging om te kijken hoe de prioritering zou kunnen werken.

4. Bewonerfacilitator bij gemeente Vlaardingen - door Bart van de Velde

Gemeenten werken momenteel aan een wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving van het gas af te krijgen. In die aanpak staat hoe de alternatieve energie-infrastructuur op wijkniveau wordt ingericht én uitgevoerd. Voor de Drevenbuurt in de gemeente Vlaardingen begeleidt een bewonerfacilitator het proces om in volledige co-creatie met bewoners en andere belanghebbenden tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Onder andere door middel van een bewonersraadpleging.

Meer weten?
Schrijf je hier in! 
Bedankt voor jouw aanmelding!
Oeps! Er is iets mis gegaan, probeer het later opnieuw.