23
October
2018

Stefan van den Helder over de Week van ons water: Een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn

3
January
2021
Artikel
Stefan van den Helder
Foto

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden en te zorgen voor voldoende en schoon water. Iedere dag in deze Week van ons water gaat een APPMer in op zijn of haar bijdrage hieraan. Er worden in deze week van 17 t/m 24 oktober activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Deze dag licht collega Stefan van den Helder toe wat hem bezig houdt in onze omgang met water.

Vanaf april van dit jaar ben ik voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkzaam als adviseur waterveiligheid. Het leuke van mijn rol is dat ik dagelijks in contact ben met mensen die allemaal een verschillende (technische) achtergrond hebben. Denk hierbij aan gemeenten, provincie, aannemers, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, particulieren, woningbouwcoöperaties en kabels en leiding beheerders die plannen hebben om werkzaamheden op, in en rond de primaire en regionale waterkeringen uit te voeren. Daarbij hebben ze allemaal één ding met elkaar gemeen: ze willen graag hun plannen realiseren en hebben daarbij de toestemming van het hoogheemraadschap als waterkering beheerder nodig. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de waterveiligheid van de mensen achter de dijk in al die plannen wordt geborgd.

Samen met de gemeente Medemblik en recreatieschap Noord-Holland hebben we onlangs een intensief proces doorlopen om de opening van de kom aan de Vooroever ter vergroten. Daardoor kunnen de leden van de recent verplaatste zeilschool makkelijker het IJsselmeer opvaren. Dit was geen gemakkelijk traject. Met name de tijd was een bepalende factor. Door verschillende locatiebezoeken, intensief contact en praktisch (mee)denken van alle partijen is er afgelopen week een oplossing gevonden waar alle partijen tevreden mee zijn. Dit geeft mij ontzettend veel voldoening en plezier om daaraan bij te mogen dragen

‘Met vertrouwen en elkaar helpen kom je heel ver’
Mijn visie is dat de initiatiefnemer van het plan en het hoogheemraadschap elkaar zo goed mogelijk helpen bij het realiseren van elkaars doelen en het behartigen van elkaars belangen. Ik streef er dan ook naar om de belangen van de initiatiefnemer zo goed mogelijk te (leren) kennen en daarnaast transparant te zijn over de belangen van het hoogheemraadschap. Dat is niet altijd even makkelijk, maar de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan is dat je met vertrouwen in elkaar en door het helpen van elkaar waar mogelijk heel ver kunt komen.

Op onswater.nl vind je waar er gewerkt wordt aan schoon en veilig water. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en overlast te voorkomen. Ons water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact