16
April
2018

Nieuwe ovonde Langereis opengesteld voor verkeer

3
January
2021
Artikel
Foto

Met de ovonde zijn de 2 kruisingen van de A.C. de Graafweg (N241) met de Langereis/Dijkweg op de grens van gemeente Opmeer, Heerhugowaard en Hollands Kroon door de provincie Noord-Holland opnieuw ingericht om de veiligheid te verbeteren. De combinatie van de verschillende aansluitingen op de N241, het hoogteverschil door de bruggen over het kanaal én een onoverzichtelijke bocht in de N241 zorgde voor het verkeer tot een onduidelijke en daardoor onveilige situatie. Met de aanleg van de ovonde is daar nu een eind aan gekomen.

Sinds 2016 heeft Jean de Nijs (APPM) het projectmanagement op zich genomen. Vanaf eind 2015 was Hellas Schelleman (APPM) als omgevingsmanager actief. De Aannemingscombinatie Dura Vermeer K Dekker heeft de uitvoering voor haar rekening genomen. In een prettige samenwerking tussen Provincie Noord-Holland als opdrachtgever en deze aannemer als opdrachtnemer. De goede samenwerking is een combinatie geweest van contract en aanbieding enerzijds, het gezamenlijk opgestelde psychologisch contract en de intermenselijke dynamiek in de teams van beide kanten. Lees hier meer informatie over de toepassing van het psychologisch contract.

Historie
De provincie had al langer de intentie om het kruispunt opnieuw in te richten. In 2007 lag er een plan voor de aanpak voor de herinrichting van het kruispunt. Na aanbesteding van het werk bleek het ontwerp echter technisch niet uitvoerbaar binnen het beschikbare budget en het Provinciaal Inpassingsplan (bestemmingsplan van de provincie). Daarom is besloten een nieuw ontwerp te laten maken. Het nieuwe ontwerp is in december 2013 vastgesteld. De voorbereiding en de uitvoering hebben sindsdien gelopen. Op maandagmorgen 9 april 2018 kon het verkeer worden opgesteld.

De werkzaamheden aan de kruising

• aanleg ovale rotonde (ovonde) met aansluiting op de bestaande wegen Langereis Noord en Zuid en Dijkweg (4 aansluitingen met 6 takken)

• verwijderen bestaande bruggen in N241

• bouw 3 nieuwe vaste bruggen in N241 waarvan 2 voor gemotoriseerd verkeer en 1 voor (brom)fietsers

• aanleg faunarichel en natuurvriendelijke- en uitreedbare oever voor dieren

• aanleg en aanpassing sloten, duikers en dergelijke langs N241

• aanbrengen wegmarkeringen, bebakening, bewegwijzering, geleiderails, verlichting en andere normale inrichting van een weg

• verleggen kabels en leidingen

• Het totaalprojectbudget van de ovonde is € 6.300.000,-


E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact