TERUG NAAR HET OVERZICHT
4
December
2018

Een beleidsaanpak Deelmobiliteit om de fysieke kant van MaaS te organiseren

Foto
Artikel

De eerste 10 sprekers voor het MaaS-congres op 12 februari 2019 in Rotterdam zijn bekend. En wij zitten erbij met onze sessie ‘Tijd voor een beleidsaanpak deelmobiliteit’ door Bas Scholten.

Vanuit overheidsperspectief is het interessant is om de fysieke manifestatie van MaaS in de openbare ruimte te beschouwen. Dit is het domein van de gemeente als hoeder van de openbare ruimte en bewaker van functies die een plek vragen. Om adequaat te kunnen handelen is helder beleid rondom deelmobiliteit nodig. Tijd dus voor een ‘Beleidsaanpak Deelmobiliteit’ om de fysieke kant van MaaS en deelmobiliteit te organiseren. Wij geven de Agenda Deelmobiliteit vorm in Eindhoven en delen graag de ervaringen. Bekijk voor meer informatie de website van het MaaScongres.

Foto
Artikel